Provisjonsavtale Book Finnmark

BOOK FINNMARK er reiselivets egen leverandør av booking og informasjonssystem, og tilbyr destinasjonsselskaper og reiselivsbedrifter verktøy for salg og markedsføring. Vi tilbyr en felles bookingløsning for hele Finnmark, og gjør det enkelt å selge reiselivsprodukter. Vi tilbyr salgsløsninger på din egen hjemmeside, over disk, via nettportaler, temasider, applikasjoner, mikrobutikker, og via agenter og turoperatører. Vi sikrer bred distribusjon, fra lokale salgskanaler til regionale og nasjonale salgsportaler, og gir mulighet for reiselivet til å selge hverandre. Vi gjør det enklere for den reisende å finne det beste Finnmark har å by på.

«Intet salg – ingen faktura»

Som reiselivsbedrift kan du velge mellom fastpris eller en ren provisjonsavtale. Tabellen under viser satsene for vår provisjonsavtale. Dersom du vil vite mer om vår fastprisavtale trykker du her.

En ren provisjonsavtale gir flere fordeler. Det betyr ingen faste utgifter for deg som produkteier til Book Finnmark. Dersom du ikke selger noe via vår bookingløsning vil du heller ikke betale noe til oss.

Tabellen under viser hvilke satser som gjelder for ulike salgskanaler. En salgskanal kan være din egen nettside, en turistinformasjon, nettportalen til Visit Norway og destinasjonsselskapet i ditt område. Provisjonen fordeles mellom BOOK FINNMARK og aktuelle utsalgssteder. Eksempelvis vil salg på en destinasjonsportal fordeles slik at BOOK FINNMARK mottar 5 %, Destinasjonsselskapet 7 %, systemleverandør CityBreak og kortinnløser 4,2 % - i sum 16,2 %. Provisjonssats på salg på din egen bedrifts nettside**** fordeles slik at BOOK FINNMARK mottar 1,2 %, og systemleverandør og kortinnløser 4,2 % - i sum 5,4 %.

SALGSKANAL
VISIT NORWAY
NORD NORSK REISELIV
BOOK FINNMARK / TEMASIDE
DESTINASJONSSIDE **
TURISTINFORMASJON ***
PRODUKTEIERS MIKROBUTIKK ****
BOOK FINNMARK
5 %
5 %
12 %
5 %
5 %
1,2 %
BOOK NORWAY
7 %
7 %
-
-
-
-
DESTINASJON
-
-
-
7 %
9 %
-
SUM *
16,2 %
16,2 %
16,2 %
16,2 %
18,2 %
5,4 %

*     2,7 prosent provisjon til systemleverandør Citybreak og 1,5 prosent til å dekke kortselskapenes innløsningsavgift er inkludert.
**   Provisjonssats for destinasjonsportal er veiledende. Produkteier og ulike salgskanaler kan inngå avtaler om særskilte satser.
*** Provisjonssats for salgskanaler som call senter, turistinformasjon, WIFI-sone og lokal App er veiledende. Produkteier og ulike salgskanaler kan inngå avtaler om særskilte satser.
**** Provisjonssats justeres i forhold til omsetning. Høyere omsetning gir lavere provisjon. Laveste sats er 5,4 % og høyeste sats er 9,6 %. Laveste sats betinger brutto omsetning via BOOK FINNMARK på minimum 150.000 kroner. Høyeste sats settes på omsetning under kroner 25.000. Satsene justeres ved årsslutt i forhold til forutgående års omsetning. Se tabell under for provisjon i mikrobutikk.

Alle satser er på brutto produktpris. Satsene reforhandles årlig. Mikrobutikk på produkteiers egen internettportal koster 9900,- eks. mva og belastes som en engangsinvestering.
For tilknytning av produkter fra eksterne bookingsystemer og/eller eksterne citybreak lisenser tilkommer det et tilkoblingsgebyr på 4500,- per produkt og en provisjonssats på 3,8%

 

«Booking på din egen nettside»

Dersom du velger mikrobutikk fra oss kan du selge dine egne reiselivsprodukter på hjemmesiden din. Med fastprisavtale er det ingen provisjon til oss. Dersom du vil vite mer om vår fastprisavtale trykker du her.

En ren provisjonsavtale gir flere fordeler. Det betyr ingen faste utgifter for deg som produkteier til Book Finnmark. Dersom du ikke selger noe via vår bookingløsning vil du heller ikke betale noe til oss.

Tabellen under viser hvilke satser som gjelder for mikrobutikk ved provisjonsavtale. Provisjonssats justeres i forhold til omsetning. Høyere omsetning gir lavere provisjon. Laveste sats er 5,4 % og høyeste sats er 9,6 %. Laveste sats betinger brutto omsetning via BOOK FINNMARK på minimum 150.000 kroner. Høyeste sats settes på omsetning under kroner 25.000. Satsene justeres ved årsslutt i forhold til forutgående års omsetning. Første året settes satsen til laveste sats.

SALGSKANAL
VISIT NORWAY
NORD NORSK REISELIV
BOOK FINNMARK / TEMASIDE
DESTINASJONSSIDE **
TURISTINFORMASJON ***
PRODUKTEIERS MIKROBUTIKK ****
BOOK FINNMARK
5 %
5 %
12 %
5 %
5 %
1,2 %
BOOK NORWAY
7 %
7 %
-
-
-
-
DESTINASJON
-
-
-
7 %
9 %
-
SUM *
16,2 %
16,2 %
16,2 %
16,2 %
18,2 %
5,4 %
*     2,7 prosent provisjon går til systemleverandør Citybreak, 1,5 prosent går til kortselskapenes innløsningsavgift.

Fastprisavtale Book Finnmark

BOOK FINNMARK er reiselivets egen leverandør av booking og informasjonssystem, og tilbyr destinasjonsselskaper og reiselivsbedrifter verktøy for salg og markedsføring. Vi tilbyr en felles bookingløsning for hele Finnmark, og gjør det enkelt å selge reiselivsprodukter. Vi tilbyr salgsløsninger på din egen hjemmeside, over disk, via nettportaler, temasider, applikasjoner, mikrobutikker, og via agenter og turoperatører. Vi sikrer bred distribusjon, fra lokale salgskanaler til regionale og nasjonale salgsportaler, og gir mulighet for reiselivet til å selge hverandre. Vi gjør det enklere for den reisende å finne det beste Finnmark har å by på.

«Fastpris og reduserte provisjonssatser»

Som reiselivsbedrift kan du velge mellom fastpris eller en ren provisjonsavtale. Tabellen under viser satsene for vår fastprisavtale. Dersom du vil vite mer om vår provisjonsavtale trykker du her.

Fastpris gir flere fordeler. Det gir forutsigbarhet og ingen provisjon på egen nettside til Book Finnmark. Avtalen gir i tillegg reduserte provisjonssatser i andre salgskanaler.

Tabellen under viser hvilke satser som gjelder for ulike salgskanaler. En salgskanal kan være din egen nettside, en turistinformasjon, nettportalen til Visit Norway og destinasjonsselskapet i ditt område. Fastprisen er satt til 4.750,- eks. mva. per år. BOOK FINNMARK mottar ingen provisjon ved salg i din mikrobutikk (din egen nettside), og redusert provisjonssats via andre salgskanaler. Eksempelvis vil salg på en destinasjonsportal fordeles slik at BOOK FINNMARK mottar 3 %, Destinasjonsselskapet 7 %, systemleverandør CityBreak og kortinnløser 4,2 % - i sum 14,2 %. Provisjonssats på salg på din egen bedrifts nettside** fordeles slik at BOOK FINNMARK mottar 0 %, og systemleverandør og kortinnløser 4,2 % - i sum 4,2 %

SALGSKANAL
VISIT NORWAY
NORD NORSK REISELIV
BOOK FINNMARK / TEMASIDE
DESTINASJONSSIDE **
TURISTINFORMASJON ***
PRODUKTEIERS MIKROBUTIKK ****
BOOK FINNMARK
5 %
5 %
12 %
5 %
5 %
1,2 %
BOOK NORWAY
7 %
7 %
-
-
-
-
DESTINASJON
-
-
-
7 %
9 %
-
SUM *
16,2 %
16,2 %
16,2 %
16,2 %
18,2 %
5,4 %

*     2,7 prosent provisjon til systemleverandør Citybreak og 1,5 prosent til å dekke kortselskapenes innløsningsavgift er inkludert.
**   Provisjonssats for destinasjonsportal er veiledende. Produkteier og ulike salgskanaler kan inngå avtaler om særskilte satser.
*** Provisjonssats for salgskanaler som call senter, turistinformasjon, WIFI-sone og lokal App er veiledende. Produkteier og ulike salgskanaler kan inngå avtaler om særskilte satser.
****BOOK FINNMARK mottar ingen provisjon på Produkteiers nettside.

Alle satser er på brutto produktpris. Satsene reforhandles årlig. Mikrobutikk på produkteiers egen internettportal koster 9900,- eks. mva og belastes som en engangsinvestering.
For tilknytning av produkter fra eksterne bookingsystemer og/eller eksterne citybreak lisenser tilkommer det et tilkoblingsgebyr på 4500,- per produkt og en provisjonssats på 3,8% 

 

«Ingen provisjon til Book Finnmark på egen nettside»

Dersom du velger mikrobutikk fra oss kan du selge dine egne reiselivsprodukter på hjemmesiden din. Med fastprisavtale er det ingen provisjon til oss. Dersom du vil vite mer om vår provisjonsavtale trykker du her.

Fastpris gir flere fordeler. Det gir forutsigbarhet og ingen provisjon på egen nettside til Book Finnmark, samt reduserte provisjonssatser ved andre utsalgssteder.


Laveste pris

Vi gir prisgaranti om du booker hos oss. Vårt bookingsystem sikrer deg laveste pris hos våre leverandører av aktiviteter og overnatting. Velkommen til en god handel!

Mer informasjon

 

Turistinformasjon

Turistinfo

Severdigheter

 • Alta museum

  Alta museum

  Bergkunsten i Alta er en av syv norske oppføringer på UNESCOs verdensarvliste

 • Boazo Sami Siida

  Boazo Sami Siida

  Opplev samisk kultur, mat og tradisjon. Hjertelig velkommen!

 • Ongajoksetra

  Ongajoksetra

  Ongajoksetra er et kurs/konferanseanlegg som ligger utenfor allfarvei i naturskjønne omgivelser, men...

Brukerpanel