10 visuelle alternativ (MAL)

Det er 10 ulike temavalg. Disse kan individuelt tilpasses.

Det kan også lages flere av disse, og de kan varieres mellom ulike deler av nettsiden.